De vrouw is de schuldige.

Dat Barbertje moet hangen is wel gekend maar minder gekend is dat dat snode wezen ontsnapt is aan de galg en het de arme Lorenzo die haar verzorgde en voede is die mocht hangen. Dit rechterlijk falen doet de vraag rijzen of we niet te voortvarend zijn om mannen schuldig te houden voor terreur, oorlog, verkrachting, extremisme en andere misdaden.

Laten we zoals het bij Barbertje past maar direct beginnen met de schuldig verklaring. De vrouw is de schuldige niet van enkele kleinigheden maar van alle kwaad in deze wereld en in het bijzonder datgene wat verbonden is met moraliteit als religie en respect. Onderstaande foto vlak bij waar Graaf De Merode dodelijk gewond werd door brutale hollandse vrouwen wordt dit volmaakt belichaamd.

De wereld van verderf ligt aan haar voeten, de religieuze verdeeldheid piekt satanisch rond haar op en zelfs de haan van verraad ontspruit uit haar gedachten. Kortom al wat maar kwaad ruikt en terreur is rond 1 verdacht subject haar kont draaiend naar een verlaten politiepost omdat haar terreur te erg werd. 
Maar kunnen we nu de schuld van haar dan aantonen al is die duidelijk genoeg? 

Zeker de eerste stap in de misdaad die dit wezen zette was de onschuldige en zo trouwzame man te verleiden tot dwaasheid en wangedrag. Ze deed dit op een gerafineerde manier haar boosaardige natuur eigen. Hij dacht dat hij zichzelf en de wereld kende en dan komt zij met de vraag af wie hij nu echt is. Staat daar maar heb je een decenia en meer je kloten afgedraaid op schoolbanken, heb je de verwensingen en pesterijen van klasgenoten en leerkrachten met heldemoed doorstaan. En dan stelt men je ongezouten en zonder medelijden je hele zijn in vraag. Ben jij wel die held en wel die wijsheer? Menige held is zo op een paar seconden ingestort en overgegaan tot allerhande dwaasheid.

Maar de boosaardigheid houdt niet op. Na de absolute vernedering volgt het ander uiterste en volgt het bevel om als God te zijn. Creeer de mooiste wereld, kleurt de helderste bloemen en beslis over leven en dood. En dat is geen vraag maar een bevel. Als het slachtoffer nog niet gek was dan wordt hij het nu wel.

Alsof dit nog niet genoeg was heeft ze nog gruwelijkere middelen in haar arsenaal. Ze doet zich braaf en heilig voor en dan volgt de smeekbede om haar eer en gebroed te beschermen tegen andere ongelukkigen in haar web. Of het nu de bisschop, de krantmagnaat, de bankier of de generaal is niemand is immuun voor haar laster dat ze haar bepotelen. En ons arme slachtoffer al zeker half gek mag weer op de baricade gaan.

Maar dan luiden de alarmklokken pas echt, er is niets gebeurd maar daar zijn de terroristen van de volgende generatie al. Alsof ze zelf geen eten kan geven wordt van ons slachtoffer verwacht dat hij ze voedt, erkent en uitlaat. Men, zou voor minder een kleuterschool gaan opblazen.

Als men deze en andere eisen niet ijverig opvolgt breekt ze de arme man compleet. Eist het recht op voor de kat en auto en verpest het gebroed terwijl de edele man ze tot mensen poogde op te voeden. Het spreekt voor zich dat er weinig goeds voortkomt uit dat nageslacht en dat het volop zich bezig houdt met misdaad en terrorisme.

Als na een paar decenia de martelgang lijkt op te houden dan volgt de doodsteek en wordt de onschuldige beticht van geweld en terreur. Zo men niet zelf in wanhoop wat geschoten heeft zijn het wel de nakomelingen die gebroken, verdeeld en getraind voor het verderf bommen gooien. Als men echt ontspoord wordt men zelfs zoiets als politie of soldaat. En de echt verloren gevallen worden bankier of politieker.

En zo kan ik nog wel even doorgaan, de slotsom is duidelijk dat de arme man niets verkeerd heeft gedaan dan een monster gevoed en bemind te hebben. Al volgende trieste feiten van uitbuiting, van geweld tot moord zijn niet zijn schuld maar die van haar.

De vrouw is de SCHULDIGE, wordt niet gehangen en danst op onze arme dwaas 
en zelfs de Goden lachen ermee....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten