Legaliseer dat wat heilig is

Dat men met religieus slachten een legaal probleem heeft zou duidelijk moeten zijn maar is dat klaarblijkelijk niet. Nu is het een speelbal van racisme, mensenhaat en helemaal belachelijk zogenaamd menselijke empathie.

Het punt is dat het onverdoofd relgieus slachten rond de Belgische wetgeving geen discussie zou mogen zijn. Jagen is bvb veel gruwelijker, pijnlijker en getuigt gewoonweg van sadisme. De cijfers zullen daar geen 72% tot 88% tegen zijn maar toch een meerderheid halen. Een meerderheid die compleet verdwijnt als men naar vertegenwoordiging/partijen gaat kijken. Een effect dat bij religieus slachten ook bestaat zelfs ondanks het populaire racisme. Want wat men eigenlijk wilt is een verbod op slachten door moslims niet door andere religies maar dat is zeker niet mogelijk.

Waar het probleem zit is dat de Belgische wetgeving in principe geen uitzondering op religieus gedrag of ook niet op kapitaal grond toelaat. De wet is de wet voor iedereen hoort men wel eens beweren als het om wanpraktijken gaat. Maar de wet is blijkbaar de wet niet voor iedereen als het om gruwel gaat. 

Het is een universele constante van de zogenaamde woord-religies (judaïsme, christendom, islam ) dat het slachten van een kind een heilig gebruik, het Abrahams offer, is. Christendom gaat daarin zelfs het verst het is daar goddelijk. Voortgaand op de traditie van het slachten moet men dit dus volkomen legaliseren. Een slecht folklore gebruik kan niet maar geen enkele wetgever kan zich toch tegen de godheid richten. Ze doen dat ook niet, de godin der jacht krijgt zo bvb alle eer die haar toekomt. Een godin die officieel enkel wat zatte studenten verder in eere houden. Zodoende kan het slachten volkomen voor iedereen gelijk zijn dat is maar het afkooksel van de ware aanbidding. 

Het offeren van een kind is datgene wat men moet legaliseren, niet zo zeer voor gelijkheid der mensen maar gelijkheid der goden. Diana en Artemis krijgen voldoening van hun aanbidders die er niet zijn maar de enige God die nog wel zijn aanbidding heeft wordt hier dan gediscrimineerd en belachelijk gemaakt en dat is toch compleet ongehoord en zelf heiligschennis. En dit is niet 1 godsdienst maar de gelijkheid van de 3 voorname godsdienst-groepen in Europa en verre omstreken. Zelfs de goden van het Hindoeisme zouden nog kunnen meedoen, enkel Boeddha doet wat moeilijk maar dat is dan ook geen God.

En vergis je niet ware gelovige, ja ware gelovige want je gelooft meer in een godheid dan je beseft, die offers worden al volop gebracht. Ook hier in België sterven kinderen tot eer en glorie van eender welke God zelfs diegene die we niet eens meer kennen. Een zaak die men stil gedoogd want racisme en mensenhaat dat kan nu nog maar een godheid verstoren doet geen enkel zinnig mens. Laten we dan toch stoppen om dit hypocriet te negeren en in onze wet steken dat kinderoffers, op religieuze gronden anders is het geen offer, toegestaan zijn. En zo men moeite heeft met dat religieuze maakt er dan gewoonweg van dat kinderen doden op grond van overtuiging zonder beperking toegestaan is. Men moet bewust weten wat men doet maar verder is het dan heilig en wettelijk. En dan kan geen enkele religie nog nood hebben aan religieus slachten. En nog belangrijker dan halen we zelfs nog meer ongerijmdheden uit onze wet, het kind kan dan echt dienen waar het voor gemaakt is onze wellust en bloeddorst.

Het klinkt hard en doet pijn aan onze oren, maar we hebben geen ideologie of godsdienst van enig belang die dit zou tegenhouden. We moeten hen natuurlijk geen pijn doen en hen ook niet in angst laten leven. De fout die onze keizerin bv maakte, mensen laten doden in oorlog is een grootsheid maar ze bang de oorlog in sturen is fout. Maar die fout kan men mee in de wettelijke omschrijving voorkomen, doden mag enkel angst en terreur is uit den boze. Verdoofd en misleid het slachtoffer zodat het in vrede gaat. En als we zo universeel vrede kennen waarom zouden we dan een wet van oorlog dat laten tegen houden?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten