Welkom in de hel

Wie ben jij is een vrij eenvoudige vraag die de veiligheidsdiensten en ander lieve toeschouwers wel vlot kunnen beantwoorden. Ze kunnen er gemakkelijk een paar kaften vol aan papier over schrijven. Maar wie zijn we nu echt?
En zo hebben we wel allemaal een facebookpagina waar de levenslijn beschreven wordt. Twitters volgens het aantal prestaties op de voet op en nog tal van registraties waar we van onszelf proberen een karikatuur te maken. En waarom niet? Dat is toch lachen geblazen.

Wie ben je nu eigenlijk is nu wel de vraag? En dat is blijkbaar een serieus probleem. De indruk wordt gewekt dat de mensheid ergens bij de eeuwwisseling opgehouden is te bestaan en overgenomen is door een buitenaardse beschaving van de planeet Cartonia. Er zijn geen mensen meer maar enkel van die afbeeldingen met weinig menselijkheid en een monster qua wat de mens is.
Een kenmerk van de cartonianen is dat ze de complexheid van de mens missen. Dat maakt het voor hen zo gemakkelijk om deze over te nemen. Als men er een afbeelding van maakt is dat duidelijk zichtbaar. Maar nog meer merkbaar is dat in de gedragingen van de overgenomen wezens. Zijn ze nu nog mens of cartoniaan?

Welk van de miljoenen instrumenten men ook gebruikt om hen te ontleden ze hebben maar 1 welgedefinieerd gedrag. Dit doorbreekt zelfs de grenzen van harde wetenschappen en maakt brandhout van sociale, religieuze en politieke variatie die de mens zo kenmerkte. Er is geen veelheid meer zelfs de drieeenheid is ten ziele gegaan enkel de Eene is er. Niet 1 uniek wezen waar men in primitieve tijden de mens probeerde te vangen maar 1 over miljarden wezens heen.
En dan doet de vraag rijzen of de mensheid nu beter af is met de Cartonianen dan de zo vervloekte Homo Sapiens, of dat nu die primitieve eenheid of recentere veelheid zou zijn.

Wie of wat goed is laat staan perfect is kent eindeloze betwistingen. De kern hiervan is wie of wat bepaalt wat goed Is. Zo is er vanzelfsprekend een breed verschil of een Cartoniaan of een Aardling dat doet. Maar voor een correct antwoord moet men dat toch opzij schuiven. De meeste van de keuzes over goed of kwaad komen neer op dat de volmaakte Cartoniaan vanzelfsprekend is. Dat volmaakt kan wel volledig goed of volledig slecht zijn, ik zal dat verder als perfect weergeven. Al zal wat dat is verschillen naargelang wat men als goed of slecht bepaald.
Een moeilijkere vraag is hoe het nu met de Mens zat. Volmaaktheid hiervan bepalen is een onmogelijke taak. Zij is zo complex dat de meters gewoonweg op tilt slaan, stilvallen of als razenden beginnen te tikken. Zij Is immers het product van de aardse schepping, het beeld van God, het einde van een evolutie, de laatste reïncarnatie. Allemaal zaken waar oneindig en overcomplexiteit de norm zijn. Men vind er zeker foutjes aan maar men heeft die amper gevonden en er duiken een legioen aan deeltjes op die alles verstoren. Een betere versie zal er in de toekomst wel komen. Maar naar de norm en metingen van vandaag is perfectie onmogelijk en helemaal niet te vinden.

Zijn we nu niet echt overgenomen door de Cartonanen? Maar waarom is er dan zoveel twist en twijfel over die perfectie? Men is het niet en het is onmogelijk.
Ik ben alleen mezelf en die versie is niet perfect maar wel goddelijk. En blasfemie van die God is enkel strafbaar met de hel van ermee opgescheept te zitten. 
Jaren kan men proberen dit te vermijden, kapitalen en legers inzetten om het te bestrijden maar er is geen andere straf die men kan krijgen.
Niets maar dan ook niets zal iets veranderen aan dat zijn.


Welkom in de hel dan maar.

En wie die niet aanstaat mag naar Cartonia vertrekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten