De heilige haag, de angst der vossen.

Het is na eeuwen stilte nu blijkbaar weer tijd voor de Hagenpreken. Voor wie niet vertrouwd is met deze geschiedenis, het is de grootste en meest ingrijpend omverwerping van gezag en orde die Vlaanderen, zelfs de Wereld, ooit gekend heeft. Er bestaan geen grote verhalen over. Zelfs de veldslagen er rond hebben wel jaren geduurd maar verteld men heel weinig over. Een Guldensporenslag was maar een bagatel tegen dit gebeuren en daar vullen we rekken mee. Wat was er dan zo eigenaardig aan die haag?

Het was schijnbaar toch niet zo bijzonder. Het was open voordat men nog maar wist wat vrijheid was. Het was niet gericht op winsten van grote kapitalen al bewoog het dokwerker tot bankier. Het was het ontwaken van een mens die zonder eigenbelang de grote waarheid wilde verkondigen. Het was zoveel honderd jaar terug maar het klinkt toch zo vandaag. En zeker geen moskee of kerk maar van veel minder belang. Om een grote heilige boom zou men nog een kleine revolutie verwachten maar tegen een haag pist zelfs een groene activist.

Een voornaam punt was zeker dat het om in slaap te vallen was. De brandstapels flakkerde wel aan de horizon. Burgemeesters kregen niet enkel gevangenis straf ze werden zelfs onthoofd en verbrand. Maar men kan niet anders dan in slaap gevallen zijn als men naar die preken ging luisteren. Het druggebruik schoot toen ook door het dak. Men zal het zeker gesnoven en geslikt hebben, de haven van Antwerpen werd toen voor het eerst de draaischijf van een internationale drugshandel. Maar die tonnen aan verdovingsgoederen vielen in het niets tegenover de meest efficiƫnte drug, de mens en zijn dwaasheid. Niets is zo verdovend en drogerend dan een prediker die een paar uur verteld wat God maar vooral de Duivel zo graag wilt.

Een ander punt zeker niet onbelangrijk punt was dat het in het Vlaams gebeurde. Zelfs de grote Guldensporenslag werd gevoerd in de grote Franse taal. Ook vandaag bestrijden we terrorisme en vechten we voor open kennis in Engels en zelfs nog in het Latijn. Dat onbeschaafde Vlaams is toch zeker niet geschikt voor zulke grote heiligheid. Tot men aan de haag stond te pissen en aan de andere kant hoorde verhalen over een timmerman, dronkaards en hoeren. Het was zeker des duivels, onvervalste terreur en complete waanzin. In het Latijn of Spaans had dat nog te verdragen geweest maar in het boer en dokwerker Vlaams de grote hoge wetten belachelijk maken dat is compleet niet te verdragen. Stel je voor, men zou het haag-pissen nog strafbaar met de hel maken waar de gas boetes nog genadig voor zijn.

Zoals het Vlaams gedierte onder het inzicht van de Vos goed weten is het vooral haas, ram en geit die de grote schuldigen zijn van het falen van de vos zoals hij het zelf toen en nu verklaarde.
God kan de pot op!' zei Reynaert
Ik zweer u op mijn rode baard:
om het even wat ik nog probeer
of doe: het lukt mij toch nooit meer
 Ik heb ferm genoeg van al die schrik!

Men heeft het lang miskend maar de grote benadeelde in de Vos Reynaert is de vos zelf. Deze noeste hardwerkende gezinsvader heeft met niets anders te maken dan schrik. Hij doet zoveel moeite om Latijn, Frans en Engels te spreken. Hij doe zoveel moeite om de kat aan klokken te laten hangen , de beer krijgt honing en edele leeuw alle schatten van de aarde, enz. En is men hem dankbaar? Nee hij word gewoonweg geterroriseerd door angst, letterlijk:
U krijgt ook nog het privilegie
Reynaert en heel zijn familie
ongestraft te molesteren,
waar u ze ook kunt traceren.
De ram en geit genieten nog van enige vrede in hun bejaging maar, de haas kan zijn kop te rust leggen maar de arme vos kent enkel angst.

En dit brengt ons terug tot die haag. Ertegen pissen is dus al heiligschennis maar dat was nu ook nog de enige plek waar die Vos zich veilig angstig kon voelen. Omringd door kevers, vogels en hazen kon hij daar rustig zijn kinderen te eten geven. En nu zoals de vos vloekte gaan ze daar preken over draken en cherubs en die ondankbare en vervloekte leeuw. Men zou er zelfs kunnen vertellen, aan Antwerps volk begot, dat men niet bescheiden maar nederig moet zijn of was het omgekeerd. Aan de haag gaan luisteren in de schaduw van een kathedraal zo groot als de toren van Babel.  Alle grote talen van de wereld die vossen kunnen spreken kunnen klinken in die kathedraal. En dan gaat die Antwerpenaar met grote nood in het Vlaams luisteren naar verhaaltjes van nederigheid. En dat in de tuin van onze lieve vos, het arme beest moet er roos van uitgeslagen zijn.

Dit is natuurlijk een oud verhaal, er zijn geen hagen rond Antwerpen meer. En die vos kon wel terug zijn vrede vinden. Maar vandaag ziet men nog steeds hetzelfde, die arme vos helpt de koning, slooft zich uit voor adel en geld maar krijgt enkel ondank en angst terug. Hij zet zich zo in om het Antwerps water zuiver te houden. Bier wordt verboden, drugs wordt opgespoord en zelfs de urine wordt vervolgd. En voor die noeste arbeid krijgt onze arme Vos enkel ondank en haat terug. En alsof dat niet pijnlijk genoeg was zijn er weer die hagenpredikers die gaan zeggen dat zelfs tegen de haag pissen strafbaar met de hel is. Kom nu, kan men nu nog meer de heilige vos belachelijk maken? Zulke misdaad, nee zeg maar terreur, moet dan ook bestreden worden in elke edele taal ter wereld, Engels, Frans, Latijn enz Stop die Vlaamse terreur want die arme vos gaat nog sterven van de angst en heeft zo nood aan wat pis over zijn kasteel.

Wat die predikers juist vertelde weet men niet meer. Wat hun opvolgers vorig jaar vertelde zijn zelfs hun toehoorders al vergeten. Het ging over pis en dat je dat zelfs niet tegen de haag mag doen, of zoiets. En zulke waanzin moet de vossen vandaag meer angst dan ooit aanjagen en zeker terecht. Want dat bedreigt pas serieus de orde en zorgvuldigheid van de samenleving. Stel je maar voor met barstende blaas nog liever sterven dan die haag te ontheiligen. Die haag trekt het zich niet aan maar stel je maar voor dat je aan die haag staat of nog erger erin woont. 

Zulk radicaal zelfs de meest fundamentele dierlijke behoefte afwijzen doet heel ons economisch en politiek denken op zijn grondvesten daveren. Ketters, terroristen, heksen, hoeren, belastinginners en ander gespuis ontkennen met een vuur dat zelfs de Duivel bang maakt dat ze willen pissen op het kasteel en dat kan toch niet. We moeten pissen anders is er geen riooltaks meer te heffen en geen investering op daken meer nodig. En vergis je niet dat is de Vlaamse zaak en nooit iets anders geweest en dus laten we nu maar verder in het Engels, Latijn of Arabisch bidden... Maar laat God nooit een woord Vlaams horen want dan gaat de wereld absoluut zeker vergaan in pis. Gun die arme vos dan toch minstens een tas en schoenen zodat hij op pelgrimstocht kan om ons te behoeden. En vergeet het niet, hij staat erop dat je op zijn kasteel pist. Vergeet God en mens en luister naar de brave vos want anders stort onze economie en macht heerlijkheid in.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten