Zijn gaskamers niet slechter?


Gaskamers zijn slecht daar is geen twijfel over. Moord, slachtpartijen en zo meer zijn dat ook. Nogmaals daar is geen discussie over. Het is het nul zijn van de mensheid punt maar geen andere lijn. Maar waarom moet dit nu zo benadrukt worden? Juist om dat we zaken meer en minder nul of minder slecht vinden dan anderen. De kwestie gaat er dan niet over of iets beter zou zijn maar om de waanzinnige nul die nuller is dan de andere nul van slechtheid.

Er is hier een denken over beter zijn mogelijk. Is het niet meer menselijk om de slachtoffers rustig te laten inslapen dan een vuil en smerig gedoe met kogels en stroppen? Is er niet enige menselijkheid en liefde als men een brood geeft in de kelder waar men foltert en verkracht. Spaart men niet duizenden door honderden.... Deze goedheid wordt veelvuldig door slachtoffers gewaardeerd en lost zelf vele zware feiten op. Maar of ze al veel bijdraagt aan de mensheid is een andere kwestie. Het essentiële kwaad veranderd er niet mee het wordt alleen gekker. Neem dan de bankier maar dat is onvervalste liefde voor geld. Of de kerkgeleerde met zijn aanbidding van rechte stokken. Dat is ook niet zo heerlijk maar er is enige eerlijkheid.   

Maar nu over onze gas en elektriciteit en niet dat om te verwarmen maar om mensen koud te maken. Is het gebruik van deze middelen nu minder of meer slechter dan een metalen kogel? Na menige oorlog waar dit gebruikt werd is heeft men plechtig verklaard dat zulke producten het menselijke intellect eren en niet dienen gebruikt te worden om te doden. Het is vrij goedgelovig om op eer van het menselijk intellect te vertrouwen. Het zijn juist de priesters van intellect die de grootst mogelijke waanzin hebben uitgedacht en mogelijk gemaakt hebben. Een veel betere reden is dat deze gruwelen doden de schijn van mooier en menselijker geven. Een grote schijn want ze zijn dat niet en voegen nog pijn en gekronkel er aan toe. Maar het oogt mooier of is onzichtbaar. 

We vinden dus ondans de gruwelijkheid een gaskamer minder slecht dan een schietpartij. Voor 1 kogel begonnen we een oorlog, maar voor honderden gaskapsules en duizenfen watts aan stroom en stoom en vooral masaal wat menselijk lijden worden we niet wakker en gebruiken het in de 21e eeuw nog altijd in onze straten. Het is minder slecht want de straat kent dan geen bloedvlekken. Dat zijn de feiten van ons bestaan maar voelen we dat ook zo? Of is er iets grondig mis waardoor we willen zwijgen over de nulste nul?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten